fbpx


Læs her vores handelsbetingelser for køb og levering af vores softwareprodukter mv.

 

Definitioner
Aftalens parter ”køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsageligt handler udenfor sit erhverv.

Produktinformation
Vi oplyser varens væsentlige egenskaber og indhold i vores produkter. Via de eksisterende oplysninger kan køber ligeledes se om licensen til det købte software produkt er tidsbegrænset eller ubegrænset. Alle vores produkter er markedsført inden for EU.

Priser
Alle priser er fastlåste, så snart køber har afgivet en bestilling. Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Når du handler hos os indgås aftaler på dansk og efter gældende dansk lovgivning.

Betaling
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til vore indløser i krypteret form (SSL) som det kun er dig og indløseren, der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afsendes.

Vi accepterer følgende betalingsmetoder (kan variere):
Dankort
VISA
VISA-Dankort
Mastercard
VIABILL
SparExpress finansiering

Kort- eller betalingsudbyderen kan pålægge gebyrer på betalingsmetoden og hvis du vælger at finansiere dit køb hos os, så er det finansieringspartneren du aftaler købet med. Dette foregår typisk ved underskrift med NemID mv.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation
Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

Når du handler hos os har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det er dog et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen/fejlen  ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du bedes oplyse hvad problemet er, så detaljeret som overhovedet muligt.

Eventuel reklamation over mangler på leverede softwareprodukter skal, efter køber har, eller burde, have opdaget manglen, ske til os indenfor “rimelig tid”. Indenfor to måneder er altid “rimelig tid”, ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består – normal praksis er, at vi beder om et skærmbillede af fejlen eller lignende som kan tydeliggøre hvori fejlen består. Vi kan nægte reklamation, hvis køber ikke samarbejder eller leverer ufuldstændige oplysninger om produktets mangler.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Vi har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmeside igennem links. Disse hjemmesider er uden for vores kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og os.

Fortrydelsesret
Levering og salg af digitale produkter

Efter levering af produktnøgle/licensnøgle kan købet ikke længere fortrydes, idet det ikke længere kan tilbageleveres. Vi yder ikke fortrydelsesret på softwarelicenser eftersom registreringen af licensnøglen i softwaren effektuerer, at kunden har accepteret at produktet ikke kan tilbageleveres igen.

Vores fortrydelsespolitik er i overensstemmelse med “Lov om forbrugeraftaler” og gældende retspraksis på området:

Fortrydelsesret, Fortrydelsesrettens område:

  • §18. Forbrugeren kan træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret) i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

Stk. 2. Reglerne i dette kapitel gælder ikke for

13) ”levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,”.

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Kap4

Forbehold for ændringer
Vi forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside/webshop. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider
Du vil modtage din licens indenfor 24 timer i alle hverdage. Ved bestilling i weekend og helligdage kan ekspedition i nogle tilfælde først ske den førstkommende hverdag.

Misbrug
Misbrug af vil medføre politianmeldelse.

Persondatapolitik og cookiepolitik for hjemmeside/webshop
https://beskyt.nu/privatlivspolitik/